Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 

MADDE 1. TARAFLAR
1.1. SATICI (Bundan sonra ‘’SATICI’’ olarak anılacaktır.)
Ünvanı            : DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
Adresi            : Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12 Trump Towers Kule K: 21-22-23-24 
                                         Şişli/Mecidiyeköy/İstanbul
Telefon        : 0212 410 3200
•    Email            : beautybox@doganburda.com


1.2. ALICI KİŞİ BİLGİLERİ (Bundan sonra ‘’ALICI’’ olarak anılacaktır.) 

Adı/Soyadı/Ünvanı    : Müşteri Adı
Adresi            : Müşteri Adresi
Telefon        : Müşteri Telefonu
Faks            : Müşteri Faksı
Email/Kullanıcı Adı    : Müşteri Eposta Adresi

 

1.2.1. TESLİM EDİLECEK ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ‘’ALICI’’ olarak anılacaktır.)

Teslim Edilecek Kişi    : Müşteri Adı
Teslimat Adresi    :  Müşteri Adresi
Telefon        :  Müşteri Telefonu
Faks            :  Müşteri Faksı
Email/Kullanıcı Adı    :  Müşteri Eposta Adresi


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formunda, ‘’ALICI’’ ve ‘’SATICI’’ ayrı ayrı ‘’Taraf’’ ve birlikte ‘’Taraflar’’ olarak anılacaktır.

MADDE 2. KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’ nun konusu, ALICI' nın SATICI' ya ait www.elle.com.tr alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Ürün Bilgileri Adet KDV Dahil Birim Tutar İndirim Tutarı Toplam Tutar
Örnek Ürün 1 10.00 TL 0.00 TL 10.00 TL
      Ara Toplam 10.00 TL
      Gönderim Ücreti 6.00 TL
      İndirim Tutarı 0.00 TL
      Toplam Tutar (KDV DAHİL) 16.00 TL
      Ödeme Şekli Kredi Kartı/Havale/PTT/Kapıda Ödeme/Paypal
      Gönderim Şekli Satıcı Öder

 

Ürünün/hizmetin Cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.


MADDE 4. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı    : Müşteri Adı
Adresi            : Müşteri Adresi
Telefon        : Müşteri Telefonu
Faks            : Müşteri Faksı
Email/Kullanıcı Adı    : Müşteri Eposta Adresi
Fatura Teslim        : Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 


Teslimat, kargo firması aracılığı ile ALICI tarafından yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecektir. 

Kargo Ücreti : 49,90 TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü ve/veya www.elle.com.tr alan adlı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını ALICI' ya yansıtmayabilir. Kargo teslimatı siparişten itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde ALICI’ ya teslim edilecektir. 

Sözleşme konusu bir hizmet ise, herhangi bir teslimat gerçekleşmeyecek olup, www.elle.com.tr alan adlı internet sitesinde satışa konu hizmet/hizmetler ALICI’ ya sağlanacaktır.

 

MADDE 5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ALICI, SATICI' ya ait www.elle.com.tr alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/hizmetin www.elle.com.tr alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, teslim masrafları, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2. Madde 1’ de belirtilen SATICI ile ALICI ve Madde 4’ te belirtilen Fatura Bilgileri aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ALICI sorumludur. ALICI ve ALICI’ yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler ALICI olarak belirtilmiştir. Teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.3. İşbu ön bilgilendirme formuna konu hizmet; ön bilgilendirme formunda belirtilen ve seçilen E-dergi(ler) aboneliğinin sağlanmasıdır.
5.4. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (Otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (Otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Paket satışlarında hizmetler ise herhangi bir teslimat gerçekleşmeden, www.elle.com.tr alan adlı internet sitesinde ALICI’ ya sunulacaktır. 
 
5.5. SATICI, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ ya aittir. ALICI, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

5.6. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin teslimatı ve hizmetin/hizmetlerin temini için işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürünün/ürünlerin veya hizmetin/hizmetlerin bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin veya hizmetin/hizmetlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi ve hizmetin/hizmetlerin temini yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.7. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere veya hizmete/hizmetlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’ dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
5.8. ALICI tarafından, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formuna konu ürüne/ürünlere veya hizmete/hizmetlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün/ürünlerin veya hizmetin/hizmetlerin bedelinin işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunda belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’ nın ……………………….. mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
5.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formuna konu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez veya hizmeti/hizmetleri temin edemez ise, durumu ALICI' ya 3 (Üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin veya hizmetin/hizmetlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat/temin süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (Ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.10. ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir ve garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için de SATICI' ya ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir. 

 

5.11. ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin veya hizmetin/hizmetlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/hizmetten elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü/ürünleri veya hizmeti/hizmetleri yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’ nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.12. ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formunun başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13. SATICI sipariş vermek için kullanılan  www.elle.com.tr alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI’ya ilave bir maliyet yüklememektedir. 
5.14. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI' dan alışveriş yapamaz.

5.15. SATICI, ön bilgilendirme formuna konu hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 

 

 
MADDE 6. CAYMA HAKKI
ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formunun 6. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ne konu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (Ondört ) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI' ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI’ ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (Ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin veya hizmetin/hizmetlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ ya iade edecektir. SATICI’ nın yukarıda belirtilen ön bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (Ondört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 (Bir) yıl sonra sona erer. Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin 1 (Bir) yıllık süre içinde yapılması halinde, 14 (Ondört) günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI' ya teslim edilen ürünün/ürünlerin Kargo firması ( .......... Kargo ’ya ………….’ dan ulaşabilirsiniz.) aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile ALICI tarafından 10 (On) gün içinde SATICI’ ya ürünün iadesi gerekmektedir.
 
Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12 Trump Towers Kule K: 21-22-23-24
Şişli/Mecidiyeköy/İstanbul
E-Posta: beautybox@doganburda.com
Telefon: 0212 410 3200

 
MADDE 7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN ve HİZMETLER
•    Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
•    Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
•    Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
•    Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
•    Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
•    Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
•    Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler
•    Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
•    Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
•    Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

Ayrıca, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallar için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Her türlü yazılım ve programlar 

•    DVD, VCD, CD, UMD, disket, dergi ve kasetler
•    Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (Toner, Kartuş, Şerit vb.)
•    Her türlü yazılım ve programlar

ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder. Her türlü iadeler mutlak suretle orijinal kutu ve ürünün ambalajı (Koruma Bantı) bozulmaksızın yapılmaktadır.

MADDE 8. YETKİLİ MAHKEME
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’ nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir. 

MADDE 9. TEBLİGATLAR 
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinde ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda belirtilen adresler Tarafların geçerli tebligat adresleri olup olası adres değişikliklerinin yazılı olarak bildirilmemesi halinde Taraflar bu sözleşmede belirtilen adreslere yönlendirilecek tebligatların tebliğ edilsin ya da edilmesin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu ön bilgilendirme formundaki tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda Taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.

ALICI

Müşteri Adı

TARİH

Sipariş Tarihi